VERENIGING / Historie

Van 1967 tot nu

Op het moment dat ene familie Nieuwenhuis van Maassluis naar Woerden verhuisde werd de kiem gelegd voor watersportvereniging de Greft, die in 1967 zou worden opgericht.

In 2020 zijn de oud-leden van de opgeheven kanovereniging Wyrda lid geworden van De Greft, waarmee de club een sportieve activiteit rijker werd.

VERENIGING / Historie

Historie

In 1966 verhuist de familie Nieuwenhuis van Maassluis naar Woerden en hiermee werd de kiem gelegd voor watersportvereniging De Greft.

De heer G.J. Nieuwenhuis had een motorboot en nam om die reden het initiatief tot de oprichting van een watersportvereniging. In 1967 werd een voorlopig bestuur samengesteld en deze heren zaten al spoedig met de gemeente rond de tafel om de eerste plannen te bespreken. Dit behelsde een aan te leggen jachthaven in de zwaaikom van het riviertje de Grecht, waar onze haven nog steeds is gevestigd. Na veel ingediende en gewijzigde plannen en tekeningen en heel veel besprekingen, kreeg het voorlopige bestuur groen licht en dankzij een lening van 35.000 gulden (destijds een enorm bedrag) verrichtte de toenmalige burgemeester Ter Haar  Romeny op 5 juni 1971 de officiële opening. 

Ook in de zeventiger jaren werd veel werk gedaan door vrijwilligers en onze vereniging heeft deze traditie in ere gehouden.

Door de jaren heen is er door vrijwilligers bijzonder veel werk verricht en is er veel tot stand gekomen, bijvoorbeeld een nieuw clubgebouw met moderne voorzieningen, en de uitbreiding en vernieuwing van onze steigers. Onze laatste aanwinst is een gecombineerde loods/werkplaats, die onder meer plaats biedt aan een groot aantal kano’s van de voormalige kanovereniging Wyrda. Deze club werd per 1 januari 2020 opgeheven en de leden zijn toegetreden tot onze vereniging.

Nog steeds draait watersportvereniging De Greft zonder betaalde krachten en daar zijn we best trots op.

Blokhuisbrug

Doorgang naar Rijn

Afwatering

De Grecht of Greft is de waterloop, die de Oude Rijn bij de Blokhuisbrug verbindt met de Kromme Mijdrecht te Woerdense Verlaat. De huidige Grecht dateert uit het eind van de vijftiende eeuw en verving een voorganger, de “Oude Grecht”.
De Oude Grecht werd in 1366 gegraven omdat het Groot-Waterschap van Woerden het water, afkomstig uit de polders die binnen dat gebied vielen, niet meer afvoerde via de Oude Rijn, maar via de Hollandse IJssel. Om te voorkomen, dat het polderwater niet illegaal via de Rijn naar Katwijk zou stromen werd in Bodegraven een sluis gemaakt en werd het polderwater, dat in de Rijn terecht kwam via nieuw gegraven kanalen naar de Hollandse IJssel verplaatst. Zo ontstonden rond 1365 de Enkele en Dubbele Wiericke en de Jaap Bijzerwetering te Woerden als aansluiting op de Korte Linschoten, allemaal eindigend met een sluis naar de Hollandse IJssel. 

Gemaal

Kamerik

Scheepvaartroute

Om het water van de Woerdense polders ten noorden van de Rijn (Achttienhoven, Oud-Kamerik) naar de Rijn en vervolgens de Hollandse IJssel te voeren werd de Grecht aangelegd. De Grecht liep dwars door de polder Kamerik-Mijzijde, behorend tot het Sticht, het rechtsgebied van de bisschop van Utrecht. De boeren in die polder hadden misschien in het begin nog wel enig voordeel van de Grecht: ook hun overtollig polderwater kon zo, illegaal, naar de Rijn worden gevoerd.

In de vijftiende eeuw kreeg De Grecht ook nog een andere functie, namelijk als scheepvaartroute tussen het jonge stadje Woerden en Amsterdam. Tegenwoordig wordt De Grecht vrijwel niet meer door de 'beroepsvaart' gebruikt, maar de pleziervaart maakt nog dankbaar gebruik van deze mooie landelijke route.
bron: rhcrijnstreek.nl

1967, het jaar van de oprichting van De Greft, was ook het jaar dat de Wiericke leegstroomde...

De burgemeester van Driebruggen destijds, de heer Groenenberg, keek goedkeurend toe hoe men met een zandschuit van de firma De Hoog de doorgebroken kade provisorisch had gedicht. Tot diep in de nacht bleef men de in allerijl ter plaatse gevulde zandzakken opeen stapelen om te voorkomen dat al het water van de Wiericke de polder in stroomde. 

Historie

Van het verleden

Historie

Via het heden

Historie

Naar de toekomst

 

 

Contact

's Gravensloot 150

3448 BK  WOERDEN

Tel: + 31 (0) 348 411 909

Tel: +31 (0) 6 53 19 66 48

WSV De Greft

KVK: 40464166 / NL004017584B01